ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018-2019

Групата ще вземе участие в ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018-2019

 За повече информация за събитието и актуална програма моля посетете официалната страница https://nauka.bg/night/programa/

 


Лаборатория нелинейна и влакнеста оптика

Femto Science - Application Group

femtosciencegroup@gmail.com

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72